Vi ger människor och företag digitala superkrafter

För många handlar digitalisering mest om teknik. För oss är det mycket mer än så. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi tjänster, produkter och affärer. Vi får medarbetare och verksamheter att växa, våga sikta högre och öppna nya dörrar som ingen visste fanns.

Läs mer
Checklista

17 hack för att levla upp det hybrida arbetssättet

Den hybrida arbetsmiljön är här för att stanna. För att lyckas kombinera medarbetarnas olika behov vid kontors- och distansarbete behöver du som ledare en fungerande strategi. Våra specialister inom User Adoption har samlat ihop sina bästa tips på hur du bedriver ett framgångsrikt ledarskap – oavsett var teamet befinner sig.

IT-säkerhet
Accigos leveransmodell

Tryggt och flexibelt för dig

För att både du och vi ska ha full koll har vi utvecklat en detaljerad leveransmodell. Modellen gör det bland annat enkelt att addera eller dra ifrån kompetens under projektets gång. En annan fördel är att tiden till lansering kortas genom att definiera och ge användarna tillgång till en avskalad version (en så kallad MVP), för att senare arbeta vidare mot de långsiktiga digitaliseringsmålen steg för steg. Accigos leveransmodell baseras på standard-ramverken SCRUM, Agile och SAFe.

marketing automation
Kundcase

Specialanpassad bankintegration för Dynamics 365 Finance

Från att ha en manuell process för alla betalningar har nu Team Olivia en fullt automatiserad process. Bland annat genereras betalningsförslagen automatiskt. Det innebär att de dagar i veckan då betalningar ska gå, behöver ingen gå in och initiera processen.

Ladda ner vår guide!  Så här skapar ni en digital kultur  I snitt är det endast 34% av användarna som direkt tar till sig den nya  tekniken, övriga måste få hjälp och stöd för att komma igång. I den här guiden  går vi igenom de fem viktigaste delarna som behövs för att lyckas med den inre  digitaliseringen. Hämta guiden

Vill du arbeta med en ovanligt mänsklig digitaliseringspartner?

För många handlar digitalisering mest om teknik. För oss är det så otroligt mycket större. Digitalisering kan få både människor och organisationer att våga sikta högre, följa sina drömmar och öppna dörrar som de inte ens visste fanns.