Dataanalys ökade bidragen till forskning

Accigo

Många av Hjärnfondens givare har historiskt sett varit engångsgivare. Det innebär att det måste finnas ett konstant inflöde av nya givare. Att hela tiden söka nya givare kräver stora resurser för exponering. Om hälften av de befintliga givarna istället bidrog ytterligare en gång skulle Hjärnfonden kunna öka bidraget till flertalet forskningsinstitut.

  • AI
  • Avancerad analys
  • Data-Driven
  • Transformation
  • Insights
  • Power BI

Lösningen

För att möjliggöra större bidrag till forskning byggdes en dataplattform. Där samlades all relevant information, bland annat givarinteraktioner. Utöver det skapades en AI-modell som kunde förutse sannolikheten för bortfall av givare. I nästa steg visualiserade vi datat i verktyget Power BI för att generera kontinuerliga insikter gällande:

  • Vilka givare som kan behöva extra uppmärksamhet för att inte riskera att falla bort
  • Vad som engagerar respektive givare mest och därmed förstå vilken information som är relevant för var och en av givarna
  • Bättre aggregerad förståelse för givarna, för att kunna vidta mer långsiktiga strategiska åtgärder

Resultatet

Genom att nyttja den givardata som redan fanns tillgänglig lärde vi oss mer om givarna. Vad som engagerar och påverkar. Baserat på de insikterna kunde vi personifiera kommunikationen och skapa oss en bättre förståelse för hur Hjärnfonden ska interagera med sina givare. Detta ledde till en stärkt relation till givarna och mer bistånd till forskningen.

Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om detta case och hur vi kan hjälpa er med digitaliseringen.

Kontaktperson

Har du fler frågor?