Vi hjälper dig att skydda informationen på rätt sätt!

 • Det ska vara enkelt för medarbetarna att göra rätt
 • Se till att säkerhetstänk blir en del av kulturen
 • Lär er identifiera känsligheten på er information

Informationssäkerhet handlar om människor

Framgångsrikt arbete med informationssäkerhet handlar i det yttersta om förändrade attityder och beteenden. På Accigo arbetar vi med informationssäkerhet främst utifrån ett verksamhetsperspektiv och i gränslandet mellan verksamhet och IT. Fokus ligger på riskhantering, förändringsledning, implementation och rådgivning. Kortfattat innebär det att vi hjälper företag att använda molntjänster utan att tumma på regelefterlevnaden.

Accigo tipsar

Tre tips för att skydda din information

Compliance

Behåll inte information i onödan, det är att utsätta din organisation för sårbarhet. Information har en livscykel, implementera rensningsrutiner för att radera information.

Expiration policy

Sätt i system att värdera vilken information som ska behållas och vad som ska raderas. GDPR är ett exempel att förhålla sig till i en organisations expiration policy.

Governance

Ni bör ha en dedikerad intern funktion som ansvarar för att övervaka och följa upp användandet. Många företag saknar dock detta vilket kan leda till ökad påfrestning inom organisationen om en incident inträffar.

Checklista för informationssäkerhet Detta måste ingå i din riskanalys Kvalitetssäkra din uppgiftshantering Hämta checklistan nu
Blogginlägg

8 tecken på bristfällig informationssäkerhet

I alla organisationer är information en tillgång, och därmed också en risk. Ibland handlar det om livsviktig information, som patientjournaler eller information som styr samhällsviktiga funktioner. Baserat på vår långa erfarenhet har vi identifierat åtta faktorer som är avgörande för din informationssäkerhet.

Microsoft 365

Ett heltäckande system för Informationssäkerhet

På Accigo utgår vi från Microsoft 365 när vi arbetar med informationssäkerhet. Anledningen är enkel; det är ett heltäckande system för att hantera informationen säkert, samtidigt som det är användarvänligt. Perfekt när du vill förmå medarbetarna att hantera organisationens samlade kunskap på ett säkert och samtidigt effektivt sätt. Motsatsen är att implementera ett system som är komplext, nedlåst och krångligt i syfte att skapa hög säkerhet bidrar till frustration vilket ökar risken för att användarna hittar genvägar som äventyrar informationssäkerheten.

Medarbetare

Vi hjälper dig med informationssäkerheten

David Effemey

David Effemey

 • Projektledare och rådgivare inom informationssäkerhet & compliance
Fanny Lindberg, Accigo

Fanny Lindberg

 • Microsoft 365- och digital workplace-specialist

Vincent Vukovic

 • Cyber Security Advisor

Marika Jonson

 • Projektledare, Informationssäkerhet & Compliance

Angelique Dawnbringer

 • Digital Trust, Information & Cybersecurity Advisor
ACCIGOS LEVERANSMODELL

Tryggt och flexibelt för dig

För att både du och vi ska ha full koll har vi utvecklat en detaljerad leveransmodell. Modellen gör det bland annat enkelt att addera eller dra ifrån kompetens under projektets gång. En annan fördel är att tiden till lansering kortas genom att definiera och ge användarna tillgång till en avskalad version (en så kallad MVP, Minimum viable product), för att senare arbeta vidare mot de långsiktiga digitaliseringsmålen steg för steg. Accigos leveransmodell baseras på agilt arbetssätt utifrån Scrum och SAFe.

Boka möte

Få feedback på din riskanalys av våra experter utan kostnad

En komplett riskanalys ger dig verktygen att identifiera, utvärdera och minimera säkerhetshoten inom din organisation. Exempelvis hur ni ska göra för att flytta information till molnet på ett tryggt sätt. En bristfällig riskanalys gör det motsatta. Ni riskerar att drabbas av informationsläckor, böter och i vissa fall indragna tillstånd och licenser. Många företag har en bristfällig riskanalys, utan att själva veta om det.

Har din riskanalys kritiska luckor utan att du vet om det?

Nu har du möjlighet att få din riskanalys kontrollerad av våra experter på informationssäkerhet. Samtidigt som du får en bättre förståelse för vad en komplett riskanalys faktiskt bör innehålla. 

Detta kommer du få med dig från mötet 

 1. Möjlighet till feedback på din befintliga riskanalys
 2. Inblick i Accigos väletablerade process för riskanalys
 3. En fördjupad förståelse för vad en komplett riskanalys innehåller
 4. Förståelse för hur ni kan trygga känslig information i er molnlösning (exempelvis Microsoft 365)

Mötet sker digitalt och är 45 minuter.

Kontakta oss direkt

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?

Skicka ett mail till vår projektledare och specialist på informationssäkerhet, David Effemey. Han kommer kunna svara på din frågor.