Nå era affärsmål snabbare med hjälp av avancerad analys

  • Värdefulla insikter och träffsäkrare prognoser med hjälp av smarta algoritmer
  • Avancerad analys för effektivare beslutsfattande
  • Proaktiva beslut baserat på data

Accigo Insights består av experter inom avancerad analys som skräddarsyr smarta algoritmer utifrån dina behov och din bransch som du kan använda för att fatta väl underbyggda beslut. Manuella analyser och prognoser är i regel omfattande och tar lång tid samtidigt som mänskliga ögat har svårt att fånga upp mönster och samband i stora datamängder. Med hjälp av smarta algoritmer kan du minimera tiden du lägger på analyser och prognoser och samtidigt få ut mer insikter och träffsäkrare prognoser baserat på er data. Ni får med andra ord möjlighet att fatta bättre beslut på kortare tid.

Ett bolag har 60% större sannolikhet att vara framgångsrikt om man jobbar aktivt med data & analys inom organisationen.

– McKinsey

Accigo

Så här går det till

Oavsett om du ska fatta små eller stora beslut på kort eller lång sikt behöver du ett pålitligt underlag som visar hur framtiden sannolikt utvecklar sig och hur du bör agera på den informationen i nutid.

Våra analytiker utgår från dina befintliga affärsutmaningar för att, med hjälp av data från flera olika källor (affärssystem, ekonomisystem, publika källor etc), skräddarsy smarta algoritmer. De algoritmerna utgör sedan grunden för att leverera beslutsunderlag om hur framtiden sannolikt kommer utveckla sig och insikter kring hur du bör agera i nutid.

Ladda ner vår guide!  Sex steg för att uppnå affärsnytta med avancerad analys  Lär dig hur du implementerar avancerad analys som hjälper dig fatta snabba och  träffsäkra beslut. Hämta guiden

Collaboration with Accigo in risk & analytics has been a pleasure and built on trust. They have provided insightful guidance and proactively implemented solutions that have added value to our organization, always applying a professional approach and focusing on understanding the stakeholder needs.

Klarna

Analytics Manager • Bank

Agera på framtiden idag

Genom att analysera historisk data förutser vi kommande händelser och kommer med förslag på handlingsplaner och strategier för att kunna agera på framtiden redan idag.

Bättre beslutsunderlag

Att använda avancerad analys som stöd i beslutsfattandet är ett bra sätt att säkerställa att beslut fattas med hjälp av bästa möjliga underlag. Det är faktiskt så att de bästa besluten fattas när du låter de databaserade analyserna komplettera din erfarenhet och din allmänna uppfattning i en fråga.

Utgå från era affärsutmaningar

Det bästa sättet att använda din data för att bidra till affärsnyttan är att utgå från affärsutmaningarna och identifiera vilken data ni behöver för att nå dit. Har ni redan den data ni behöver? Måste den förbättras? Behöver ni samla in ny data?

Kontakta oss

Boka en kostnadsfri intro-workshop

Är du nyfiken på hur det är att jobba med Avancerad analys? Isåfall kan en inledande workshop vara en bra idé för att få bättre grepp om vad ni är i behov av.

  • Vill ni kunna fatta bättre beslut?
  • Har ni affärsutmaningar som behöver svar?
  • Vill ni gå från att gissa till att veta?
JOAKIM KAN HJÄLPA DIG VIDARE

Vill du ha en personlig kontakt direkt?

Har du några andra frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Joakim direkt.