Marketing automation

Jobba insiktsdrivet för smartare digital kommunikation

  • Kom igång snabbt med implementationen av Dynamics 365 Customer Insights
  • Optimera marknadsarbetet med automatiska flöden
  • Få bättre insikter med analysmallar

Skapa träffsäkra kundresor med Marketing Automation

Marketing automation är automatiserad marknadsföring som riktas mot målgrupper utifrån beteende och var i kundresan de befinner sig. Här kommer kraften av att arbeta med en enhetlig kundprofil in. Använd Microsoft Dynamics 365 Customer Insights, som även innefattar en kunddataplattform, som ditt smarta marketingsystem – ett särskilt relevant val om din organisation redan använder Dynamics 365. Med en samlad databas för hela organisationen kan ni jobba mer träffsäkert med automatiseringar, kundresor och datadriven analys. Vi hjälper dig med teknisk implementation och gör dina medarbetare till trygga och kunniga användare så att systemet används fullt ut.

Accigo tipsar

3 tips för smartare digital marknadsföring


1. Jobba effektivt med leadshantering

Med ett smart marketingsystem kan du skapa tydligare koppling mellan sälj och marknadsföring och förstå hela processen från första kontakt till avslutad affär. Kombinera er leadsmodell med insikter från kunddataplattformen för att vara ännu mer träffsäker i vart ni riktar era kommunikationsinsatser. Tydlighet ger både insikt och effektivitet.

2. Jobba enklare i samma databas

När hela organisationen jobbar datadrivet får du tydligt underlag för att skapa personaliserade kundresor. Ditt arbete blir dessutom effektivare och mer anpassningsbart när du har tillgång till alla verktyg, och all data, du behöver.

3. Bättre kundvård & högre avkastning

Tack vare nästa generations AI, automatiseringar och databaserade insikter kan du både förbättra kundvården – och öka avkastningen. AI hjälper dig att snabbare orkestrera personanpassade kundresor. Automatiseringarna hjälper dig att snabba på återkopplingen och fånga upp kundbehov. Databaserade insikter hjälper dig att fatta rätt beslut för att öka avkastningen.

Medarbetare

Träffa några ur teamet

Anna Ekstrand

  • Applikations- och designkonsult

Louise Marklund

  • Applikations- och designkonsult

Sofia Sjösten

  • Applikations- och designkonsult

Herman Höjsgaard

  • Applikations- och designkonsult

Timmy Irebro

  • Applikations- och designkonsult

Alicia Von Bodungen

  • Applikations- och designkonsult
Få ut mer av marketing automation

Maximera kunskapen med hjälp av Accigo

Framgångsrik digitalisering handlar om både människa och teknik. Med stor kunskap om den snabba tekniska utveckling som gett upphov till smarta system, automatiserade processer och användning av AI kan vi vägleda dig och dina medarbetare i hur ni bäst använder både verktyg och processer.

Experter på Microsoft Dynamics 365

Vi är erfarna experter på Microsoft Dynamics 365 vilket innebär att vi vet hur isolerade projekt kan stötta hela er organisation.

Vi förstår både data och flöden

Därför har vi en verksamhetsförståelse som grundar sig i den tekniska kompetensen, och skapar kunskap och trygghet i er organisation så att plattformen används fullt ut.

Accigo Trygghet & Progress

Vår proaktiva arbetsmodell Accigo Trygghet & Progress innebär att vi alltid ligger steget före och ser till att ni är redo för de snabba skiften som ofta sker inom tekniska plattformar. Istället för att jobba ikapp förbereder vi er på möjligheterna som kommer.

Bryggan mellan teknik och människa

Vi ser implementationen som den viktiga bryggan mellan teknik och människa. Vi tar ansvar för all onboarding och ser till att både teknik och förståelse ska finnas på plats.

Vi jobbar aktivt med hypercare

Vi jobbar aktivt med hypercare och är proaktiva med att guida och säkerställa kunskap i den akuta fasen när ett nytt system gått live.

Konsulter samlat i ett rum
Vårt erbjudande

Marketing Automation med Accigo

Teknisk implementation

Kom igång med Microsoft Dynamics 365 Customer Insight Journeys and Data. Vi migrerar från era gamla system eller kopplar samman tredjepartslösningar.

Hjälp att använda systemets funktioner

Få ut mer av din investering genom att göra medarbetarna till proffsanvändare. Vi ger er kunskapen och tryggheten att använda Microsoft Dynamics 365 ustomer Insights fullt ut.

Optimera marknadsarbetet

Jobba smartare med en kunddataplattform, kundresor och automatiseringar med teknisk rådgivning, marknadsrådgivning och strategisk rådgivning.

Demo

Boka kostnadsfri genomgång med demo

Boka ett 30 minuter digitalt möte med en specialist från vårt Marketing Automation-team. Få en demo av Microsoft 365 och förstå hur marketingsystemet kan göra skillnad för din organisation i ert digitala marknadsarbete.

Kontakta oss direkt

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?

Skicka ett mail till vår marketing project lead, Anna Ekstrand. Hon kommer kunna svara på din frågor.