Hjärtat i Digital Transformation stavas information

  • En central databas i molnet
  • Bygg appar snabbt och enkelt
  • Automatisera arbetsflöden

Verksamheter måste ständigt utvecklas för att kunna följa teknikdrivna förändringar på marknaden. Konkurrenskraft kräver möjligheter att snabbt förändra produkter och processer. Digital Transformation handlar om att göra saker på ett nytt sätt, genom att utnyttja tillgänglig information för att skapa större engagemang hos kunder, bättre förstå vad de önskar och på så sätt skapa produkter som är attraktiva på marknaden.

För att kunna skapa nya tjänster och produkter som kunder efterfrågar krävs verktyg som tillgängliggör information.

All affärsdata på ett ställe

Genom att samla all affärsdata på ett och samma ställe har ni större möjligheter att nyttja informationen till att stärka er affär.

Skapa värde snabbt

Med Power Platform hjälper vi dig att komma igång snabbt genom att bland annat börja med det du behöver för att sedan genomföra förflyttningen stegvis.

Accigo

Vad är Power Platform?

Power Platform består av ett antal pusselbitar som kombineras för att adressera affärsutmaningar som dagens företagssystem inte gör. Power Platform kan hjälpa er att automatisera processer, interagera data där ni verkar men även synliggöra och analysera information.

Pusselbitarna vilar på ett fundament bestående av en samlad informationskälla och ett verktyg för att interagera med data genom standardkopplingar till otaliga tjänster och system.

Common Data Service (CDS)

Genom en central databas i molnet lagras och hanteras data från alla affärsapplikationer på ett och samma ställe.

Power Apps

Bygg appar snabbt och enkelt för att sedan ansluta dessa till datakällor via hundratals färdiga connectorer.

Power Automate

Automatisera arbetsflöden och koppla dessa till hundratals appar och tjänster.

Power BI

Ta fram rätt information vid rätt tillfälle och skapa sedan interaktiva rapporter i realtid.

Accigo

Kom igång snabbt

Tidigare har det varit dyrt och tidskrävande att utveckla nya IT-system vilket leder till att processer ofta är inaktuella när utvecklingen är klar. Företag startar parallella IT-projekt med dyra integrationskostnader där alla projekt inte går i mål.

Med Power Platform hjälper Accigo din organisation att skapa värde snabbt. Genom en och samma databas, Common Data Service, och effektiv utveckling av applikationer skapar all utveckling kundvärde. Med hundratals färdiga kopplingar mot andra system och möjlighet att utveckla egna kopplingar skapar vi snabbt värde genom effektivare processer.

Kontakt

Boka ett möte

Är du nyfiken på Power Platform? Vi bokar gärna ett möte med dig och går igenom det i detalj.

  • Vill ni snabbt kunna förändra era produkter och processer?
  • Intresserad av att använda tillgänglig information för att skapa större engagemang hos kunder?
  • Letar ni ett sätt att hantera data från alla affärsapplikationer på ett och samma ställe?
KONTAKTPERSON

Vill du ha en personlig kontakt direkt?

Har du några andra frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Mattias direkt.