En ovanligt mänsklig digitaliseringspartner

För oss handlar digitalisering till 90% om människor och 10% om teknik. Det är när samspelet mellan människa och teknik fungerar som digitaliseringens fulla styrka visar sig.

Vi ger människor och företag digitala superkrafter

För många handlar digitalisering mest om teknik. För oss är det så otroligt mycket större. Digitalisering kan få både människor och organisationer att våga sikta högre, följa sina drömmar och öppna dörrar som de inte ens visste fanns. Och när man ser igenom tekniken och börjar skönja vilka möjligheter som gömmer sig där bakom. Då ser man att framtiden kan vara en fantastisk plats – fylld av mänsklig energi och värme – och digitalisering är inget annat än vår superkraft för att komma dit.

Våra värderingar

Vad kompromissar vi inte med?

Professionalism

Vi håller vad vi lovar.
Att i varje uppdrag utföra det vi förutsatt oss. Att alltid hålla det vi lovar, med råge. Att med en kombination av seriositet och passion lösa vår uppdragsgivares problem och bygga en lång och nära relation som skapar förutsättningar för att optimera och effektivisera såväl verksamhet som lönsamhet. Men professionalism är lika viktig för oss internt, hur vi bemöter varandra, utvecklar oss själva och företaget.

Entreprenörsanda

Vi vågar utmana.
Vi är målinriktade entreprenörssjälar med lusten och förmågan att utveckla goda idéer till goda affärer. Vi stagnerar aldrig i invanda mönster eller processer. Precis som våra uppdragsgivare är vi i behov av att ständigt utvecklas, skapa nytt, tänka fritt och att våga.

Balans

Med alla element i balans uppnår vi Business Wellness. Vår filosofi ”Business Wellness” har vuxit fram ur just begreppet balans. För oss handlar det om att hitta jämvikten runt en rad viktiga faktorer – professionalism och entreprenörsanda, människa och företag, arbete och fritid. Ett företag och en människa i balans har kraften och modet att förändras och att våga utvecklas.

Maria Lennman
Accigos leveransmodell

Digital Adoption Model

För att både vi och våra kunder ska ha full koll på hela leveransen har vi utvecklat en detaljerad leveransmodell. Den baseras på standard-ramverken SCRUM, Agile och SAFe, vilket innebär att det exempelvis är enkelt att addera kompetens under projektets gång. En av de stora fördelarna med vår leveransmodell är att vi kortar ned Time To Market genom att börja definiera en MVP (Minimum Viable Product) för att sedan arbeta vidare mot de långsiktiga digitaliseringsmålen, steg för steg.

Accigo
Hållbarhet

Sensible Growth. Everywhere.

Vi arbetar aktivt utifrån aspekterna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det finns med oss i vårt eget sätt att vara och agera internt. Och vi har det alltid med i oss i vår konsultativa roll. Vårt sätt att tänka och arbeta ska lyftas fram i vår kommunikation och i våra möten där det är lämpligt. Det är synnerligen viktigt i dialog med rekryter, stora bolag och offentliga organisationer. Accigo är hållbara. Det finns i vårt dna och vår vision. För att vi vill och för att vi kan.

Ladda ner vår guide!  Så här skapar ni en digital kultur  I snitt är det endast 34% av användarna som direkt tar till sig den nya  tekniken, övriga måste få hjälp och stöd för att komma igång. I den här guiden  går vi igenom de fem viktigaste delarna som behövs för att lyckas med den inre  digitaliseringen. Hämta guiden
Accigos kundlöfte

Harmoni satt i system™

Oavsett uppdrag finns det en framgångsfaktor som vi alltid strävar efter att uppnå, och det är trygghet. Människor behöver känna trygghet för att genomföra förändring som leder till utveckling. Vi skapar den tryggheten genom att förstå er verksamhet och ta ansvar för vår leverans. Resultatet blir långsiktiga partnerskap som ger maximal nytta. Vi kallar det “Harmoni satt i system”.

Kontakta oss

Vill du arbeta med en ovanligt mänsklig digitaliseringspartner?

För många handlar digitalisering mest om teknik. För oss är det så otroligt mycket större. Digitalisering kan få både människor och organisationer att våga sikta högre, följa sina drömmar och öppna dörrar som de inte ens visste fanns.