Risk & Analytics

Realtidsuppföljning på riskerna i er kundportfölj, minimera risken för förlorade intäkter genom proaktiva åtgärder baserat på realtidsdata.

Så minimerar vi risken

På en marknad som präglas av ett scenario som traditionella riskmodeller har svårigheter att ta hänsyn till, så skapas nya behov om en uppföljning av sin kundportfölj baserad på data som bygger mer på realtid. Det förändrade marknadsklimatet påverkar utsatta industrier både ur ett efterfråge- & utbudsperspektiv. Därför finns ett behov av att tidigt fånga upp de riskindikatorer som nu uppstår på grund av de förändrade förutsättningarna. Eftersom marknadsförändringar nu sker i en hög takt så är realtidsdata, som tidigt signalerar risker, ett viktigt instrument för att beslutsfattare ska kunna vidta de åtgärder som krävs för att bibehålla lönsamheten i en turbulent period med dess efterdyningar.

Genom att kombinera riskrelaterade realtidsdata med andra datakällor, riskssegmentera verksamheter utifrån rådande marknadsläge och analysera risken i er kundportfölj erbjuder vi en möjlighet att tidigt fånga upp kunder som riskerar att hamna i finansiella utmaningar. Baserat på det kan ni agera proaktivt och hjälpa era kunder.

Vi gör detta genom att

• Erbjuda kundrisksegment baserat på rådande marknadsklimat
• Visualisera tidiga risksignaler i realtid
• Analyser nuvarande risk i er portfölj

Våra modeller utnyttjar sedan kritiska signaler baserat på

Risksegment

  1. Ökad risk pga låg kassalikviditet
  2. Handel, industriella och geografiska risker

Realtidssignaler

  1. Nedskärningar och varsel
  2. Förändringar i kreditupplysningar & betalningsanmärkningar
  3. Sentiment kring nyheter och indikationer om bolagets finansiella förutsättningar

 

KONTAKTPERSON

Vill du veta mer om Risk & Analytics?

Kontakta Joakim så berättar han mer om hur vi kan hjälpa er i dessa frågor.