Store Analytics

Maximera lönsamhet & försäljning genom faktabaserade varuplaceringsinsikter

Vi vet att förbättra försäljning och lönsamhet är ett ständigt pågående arbete och placering av varor i butiken är en central del i att uppnå optimal försäljning. Men hur ser det ut för er med:

  1. Förhandling med leverantörer – magkänsla och erfarenheter är alltid användbart i förhandling, men kan ett faktabaserat underlag kring er butiksförsäljning hjälpa er i leverantörsdialogen?
  2. Placering av varor – kan din butik dra nytta av att ha detaljerade och datadrivna insikter kring hur placering av varor kan förbättra försäljning & lönsamhet?
  3. Säsongs- och väderoptimerad placering – Vilka varor som säljs bäst var och när utifrån rådande högtider och väder?

Med Accigos produkt – Store Analytics – hoppas vi kunna hjälpa er med dessa frågor genom att erbjuda insikter om era varor hela vägen ner till gavel- och hyllnivå. Genom den informationen möjliggörs en mer lönsam varuplacering samt insyn i var stor del av försäljningen infinner sig. På samma sätt kan den här informationen utgöra underlag i förhandlingar med era leverantörer i frågor rörande placering av deras produkter som konkret beskriver försäljningens för- och nackdelar baserat på dess placering.

Allt fler butiker ser ett behov och värde i att arbeta mer datadrivet för att fatta beslut baserat på ett faktabaserat beslutsunderlag. På Accigo anser vi att det varken skall krävas teknisk kunskap eller en större analytisk förmåga för att fatta smarta och lönsamma beslut. Eftersom vi ser många butiker arbeta med manuella, tidskrävande processer för att ta fram den här värdefulla informationen har vi utvecklat en produkt unik för verksamma inom butikshandel som tydligt indikerar lönsamheten i försäljning på dedikerade ytor. Accigos produkt – Store Analytics är riktad till såväl butiker som ännu inte utformar datadrivna försäljningsstrategier som butiker som redan arbetar datadrivet, men är redo att ta det till nästa nivå. Med hjälp av ett lättföreståligt grafiskt gränssnitt, som kan tillhandahållas på flera olika digitala enheter, möjliggörs datadrivna insikter och förslag till beslut kopplade till aktuell och historisk försäljning. Utöver möjligheten till att fatta strategiska faktabaserade beslut vid fysisk placering av varor så kan produkten, med bland annat en inbyggd interaktiv s.k.heatmap, erbjuda en ökad möjlighet till proaktiva åtgärder när lönsamheten på butiksytorna inte uppnår sin fulla potential. Läs mer om erbjudandet här.

Vår produkt ger er möjlighet att

  1. Analysera försäljning och lönsamhet utifrån varuplacering
  2. Anpassa varuplacering baserat på lönsamhet, högtider & väderdata
  3. Använda faktabaserat underlag vid förhandling med leverantörer
  4. Minimera den tid som läggs på att manuellt samla in och analyser försäljningsdata
KONTAKTPERSON

Vill du veta mer om Store Analytics?

Kontakta Joakim Gartmark, kontaktperson för Avancerad Analys och Store Analytics hos oss här på Accigo.