Är det dags att skapa en digital arbetsplats?

Digitalisera era arbetssätt och ge medarbetarna friheten att exempelvis arbeta på distans och samtidigt kunna utveckla sina egna digitala affärsapplikationer.

 • Dokumenthantering & kommunikation
 • Effektivitet & systemstöd
Från fysiskt till digitalt

Digital arbetsplats med fokus på människan

Den digitala arbetsplatsen handlar om att främja kommunikation och samarbete inom organisationen med hjälp av digitala verktyg. Det är dock inte verktygen som står i fokus, istället handlar det många gånger om att lära sig att arbeta på ett nytt, digitalt, sätt. Med andra ord är den digitala arbetsplatsen beroende av två saker för att lyckas: Nya digitala arbetssätt och rätt digitala verktyg för att möta behoven.

VANLIGA UTMANINGAR

Behöver du hjälp med något av detta?

Här är några av de vanligaste utmaningarna vi stöter på.

Känner du igen dig? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Få ordning på intranätet

Ett bra intranät bidrar till att förstärka medarbetares känsla av gemenskap, samarbete och delaktighet.

Hantera våra ledningssystem

Se till att även era ledningssystem hänger med på digitaliseringsresan för att säkerställa kvaliteten och ge stöd till det dagliga arbetet.

Komma igång med våra digitala verktyg

Det är en sak att skaffa nya verktyg men en helt annan att använda dem på bästa sätt.

Hantera och få överblick över alla våra projekt

Med hjälp av rätt verktyg och processer kan projekthanteringen bli mycket effektivare.

Hantera våra avtal digitalt

Att digitalisera avtalshanteringen kommer göra det enklare för er att hantera avtal på samma sätt genom hela organisationen.

Säkerställa att informationen eller dokumenten vi hanterar är säkrad

Med kunskap om strategi och rätt verktyg för att klassificera och skydda information, kan ni öka säkerheten och riskmedvetandet

Konsulter skrattar tillsammans
Digital Adoption model

Accigos leveransmodell

För att både vi och våra kunder ska ha full koll på hela leveransen har vi utvecklat en detaljerad leveransmodell. Den baseras på agilt arbetssätt utifrån Scrum och SAFe, vilket innebär att det exempelvis är enkelt att addera kompetens under projektets gång. En av de stora fördelarna med vår leveransmodell är att vi kortar ned Time To Market genom att börja definiera en MVP (Minimum Viable Product) för att sedan arbeta vidare mot de långsiktiga digitaliseringsmålen, steg för steg.

Accigos experter

Några av oss som arbetar med digitala arbetsplatser

Lisa Lindvall

Lisa Lindvall

 • Senior User Adoption Lead Microsoft 365
David Effemey

David Effemey

 • Projektledare och rådgivare inom informationssäkerhet & compliance

Nathalie Liljedal

 • Trusted Advisor
Fanny Lindberg, Accigo

Fanny Lindberg

 • Microsoft 365- och digital workplace-specialist

Fredrik Bondeson

 • Leading Delivery Advisor
Josefine Hasselqvist Haglund

Josefin Hasselqvist Haglund

 • User Adoption Specialist Microsoft 365
Christoffer Ring

Christoffer Ring

 • Projektledare Microsoft 365
Vägen till en digital arbetsplats

Hur ser processen ut?

Ingen resa är den andra lik och alla organisationer har olika förutsättningar och ambitionsnivåer. Men för att få en överblick av processen har vi delat upp det i fem stycken steg. Se det som en utvecklingsresa där varje del handlar om den interna utvecklingen. Vissa är nöjda med att komma en bit på vägen medan andra siktar på det femte och sista steget. Det är upp till dig!

Gå från file shares och traditionella arbetssätt

Det första steget för att komma närmare en digital arbetsplats är att släppa taget om er nuvarande fildelning och era traditionella arbetssätt. Det är dags att utforska nytt och våga tänka annorlunda.

 • Definiera målbild
 • Utforska nya arbetssätt
 • Granska tekniska förutsättningar
 • Identifiera hantering av information utifrån klassning

Aktivera tjänster och fokusera på individen

Aktivera tjänster och fokusera på individuella beteenden och aktiviteter som förbättrar produktiviteten.

 • Tidsplanering
 • Uppgiftshantering
 • Kommunikationsverktyg
 • Ett nytt sätt att arbeta
 • Produktivitet
 • Vilka verktyg och när

Få igång och engagera grupper och avdelningar

Fokusera på grupper och avdelningars beteenden och samarbetsbehov.

Policy avseende informationsklassificering och extern delning på plats.

 • Dokumenthantering
 • Projekthantering
 • Intranät
 • Kommunikation
 • Filhantering
 • Samarbete
 • Uppgiftshantering
 • Möten
 • Schemaläggning

Automation och anpassning driver produktivitet

Sätt upp affärsapplikationer för att ersätta manuella informationsprocesser och stöd med smarta automatiseringar och integrationer

 • Avtalshantering
 • Företagskommunikation
 • Ledningssystem
 • Ärendehantering
 • Arkivering
 • Kunskapshantering
 • Lärplattform
 • Medarbetarengagemang
 • Events
 • Innovationsdelning
 • Erfarenhetsutbyte

Självgående och kontinuerlig förbättring

En kompetent organisation som proaktivt navigerar i Microsofts färdplan (roadmap)

Distribuera Citizen developerkompetens i verksamheten

Etablera ramverk för säkerhet och styrning

En mänsklig digitaliseringspartner

Tillsammans skapar vi din digitala arbetsplats

Ta kontroll över era digitala verktyg

Att ta kontroll över sina digitala verktyg handlar lika mycket om att välja rätt verktyg som att lära alla medarbetare hur de på bästa sätt använder verktygen. För oss är båda delarna lika självklara i en digitaliseringsresa.

Digitalisera era ledningssystem

Inom en organisation finns det vanligtvis en rad olika ledningssystem. Att lyckas digitalisera dessa är nyckeln till framgång eftersom att de används av ledningen som ett stöd för medarbetarna i sitt dagliga arbete.

Säkra informations- och dokumenthanteringen

Med en ökad digitalisering kommer en ökad komplexitet kring informationssäkerheten. Strikt konfidentiell information får inte hamna i fel händer samtidigt som publik information enkelt ska kunna delas med andra.

Distasarbete
Skapa en digital arbetsplats med oss

Kontakta vårt team för mer information

Du kanske vill veta var du ska börja, hur du blir bättre eller vad ert nästa steg är? Oavsett vad är du alltid välkommen att kontakta oss för att snacka vidare.

Nathalie kan hjälpa dig vidare

Vill du ha en personlig kontakt direkt?

Nathalie är kontaktperson för Digital Arbetsplats och hjälper dig gärna vidare. Dra iväg ett mail till henne så får du svar inom kort.