Dags för ett modernt verksamhetssystem?

Ett modernt verksamhetssystem kan möta dina behov av flexibilitet och effektivitet i en snabbrörlig omvärld.

Accigos förhållningssätt

Verksamhetssystem som bidrar till affärsnytta

Ett framgångsrikt verksamhetssystem består av många olika delar och nyckeln till framgång är att förstå vad varje del av verksamheten behöver. Vi strävar alltid efter att fullt ut förstå våra kunders verksamhet och målsättningar. Vi fokuserar med andra ord inte på att lösa IT-problem, vi fokuserar på att skapa affärsnytta med hjälp av digitala verktyg.

  • Hela Microsoft Dynamics 365
  • Detaljerad leveransmodell
  • Fokus på affärs- och verksamhetsnytta
Uppbyggt i flera lager

Det moderna verksamhetssystemet

Det bästa sättet för att skapa ett modernt verksamhetssystem är att se det som ett ekosystem med flera lager. I mitten hittar vi den gemensamma datamodellen, tätt följt av ett lager med de generiska processerna. Exempelvis ekonomi, sälj och kundservice. Verksamhetsområden som många gånger klarar sig med standardiserade lösningar. Därefter hittar vi det lager som är unikt för varje verksamhet. Det lager där man kan skapa konkurrensfördelar med exempelvis automatiseringar och  specialanpassade verktyg.

Accigo
Digital Adoption model

Accigos leveransmodell

För att både vi och våra kunder ska ha full koll på hela leveransen har vi utvecklat en detaljerad leveransmodell. Den  baseras på agilt arbetssätt utifrån Scrum och SAFe, vilket innebär att det exempelvis är enkelt att addera kompetens under projektets gång. En av de stora fördelarna med vår leveransmodell är att vi kortar ned Time To Market genom att börja definiera en MVP (Minimum Viable Product) för att sedan arbeta vidare mot de långsiktiga digitaliseringsmålen, steg för steg.

VANLIGA UTMANINGAR

Behöver du hjälp med något av detta?

Här är några av de vanligaste utmaningarna vi stöter på.

Känner du igen dig? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Skapa en modern företagsplattform

För att fortsätta vara konkurrenskraftig är det viktigt med en modern företagsplattform.

Smarta säljprocesser & långsiktiga kundrelationer (CRM-system)

Effektivisera sälj och marknadsprocesser. Sätt kunden i centrum och bygg långsiktigt engagemang och lönsamma kundrelationer.

Modernisera ekonomihanteringen

Det finns mycket att göra för att modernisera och effektivisera ekonomihanteringen.

Effektivisera våra logistikflöden

Med exempelvis Power Platform kan du effektivisera dina logistikflöden.

Skapa automatiserad marknadsföring

Skapa automatiska marknadsprocesser och kommunicera med dina kunder med rätt budskap, i rätt kanal vid rätt tillfälle.

Eftermarknad & ärendehantering

Säkerställ att ni kan ta hand om era kunder på ett kvalitativt vis. En nöjd kund skapar fler kunder.

En mänsklig digitaliseringspartner

Tillsammans skapar vi ditt verksamhetssystem

Verksamhetsintresse

Vi har ett genuint intresse av att förstå hela din verksamhet. Hur ni är strukturerade, hur ni arbetar, era målsättningar och hur er bransch fungerar. Med den kunskapen kan vi maximera affärsnyttan med hjälp av rätt digitala verktyg och processer.

Agil leveransmodell

På Accigo har vi skapat en leveransmodell som bygger på standardiserade projektledningsramverk (SCRUM, Agile och SAFe). Med den modellen har vi tillsammans med våra kunder full koll på hela processen. Det är dessutom enkelt att utöka projektteamen med ny kompetens, exempelvis när våra kunder ska driva projekten vidare internt.

Helhetsförståelse för Microsoft Dynamics

Accigo är en nätverksorganisation vilket betyder att vi inte arbetar i silos. Vi sätter samman projektteam med rätt kompetenser beroende på vad du som kund behöver. Dessutom innebär det att vi har en djup förståelse för Microsofts Dynamics och kan nyttja kraften i hela plattformen.

Accigos experter

Några av oss som arbetar med verksamhetssystem

Mattias Storgren

  • Affärsområdesansvarig Business Application

Martin Storäng

  • Trusted Advisor

Anna Ekstrand

  • Applikations- och designkonsult
Anna Brunell, Accigo

Anna Brunell

  • Business Team Leader

Geir Elvestad

  • Trygghetsansvarlig
Skapa ett modernt verksamhetssystem med oss

Kontakta vårt team för mer information

Du kanske vill veta var du ska börja, hur du blir bättre eller vad ert nästa steg är? Oavsett vad är du alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vidare.

Martin kan hjälpa dig vidare

Vill du ha en personlig kontakt direkt?

Martin hjälper dig gärna vidare. Skicka iväg ett mail till honom så får du svar inom kort.